Općenito

Internetska stranica www.enduromanijak.eu u vlasništvu je tvrtke Protechnology d.o.o., Samobor, Pod luke 9, Velika Rakovica, OIB: 64606668986. Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača te služe tome da Kupac, prije nego sklopi ugovor na daljinu, bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Prodavatelj je tvrtka Protechnology d.o.o. Samobor, Pod luke 9, Velika Rakovica, OIB: 64606668986, T: 01/4242-025, moto@enduromanijak.eu, www.enduromanijak.eu. EU VAT ID: HR64606668986.

Kupac se odnosi i na klasičnog potrošača, fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Prodavatelja, ali i na kupce obrtnike, trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, a koji su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode nevezano za svoje poslovne djelatnosti, te na sve ostale kupce primjerice pravne osobe.

Prodavatelj prodajom putem Internet stranice www.enduromanijak.eu nastupa u svoje ime. Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom kupljenog proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će Prodavatelj o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen. Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost. Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije. 

Pristup na internetske stranice www.enduromanijak.eu ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

Glavna obilježja robe

Glavna obilježja robe: proizvodi su prikazani opisno i fotografijama, te su podaci o istima sačinjeni temeljem baze podataka Prodavatelja.

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici www.enduromanijak.eu podložni su greškama, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.enduromanijak.eu Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na www.enduromanijak.eu, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u skladištu.

Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Prodavatelj će obavijestiti Kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ, roku u kojem je proizvod raspoloživ, dogovoriti novi rok isporuke po potrebi, te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. U slučaju potpune nemogućnosti isporuke naručenog i plaćenog proizvoda, Prodavatelj će izvršiti povrat svih sredstava.

Materijalni nedostaci

Prodavatelj Protechnology d.o.o. (u nastavku teksta Prodavatelj) odgovoran je za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prelaska rizika na kupca, točnije trenutka predaje robe kupcu ili osobi koju je kupac odredio za preuzimanje bez obzira da li mu je materijalni nedostatak poznat.
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke koje se pojave nakon prijelaza na kupca ako su posljedice uzroka koji je postojao prije toga.
Nedostatak koji se pojavio u roku od 6 mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao i u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno.
Za prijavu je potrebno ispuniti reklamacijski obrazac koja se nalazi na linku gdje je i detaljno objašnjen postupak reklamacije.
Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.
Ukoliko se nakon primitka robe od strane kupca pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe kupac je dužan o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući dan kada je otkrio nedostatak.

U slučaju da se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj ima jednu od idućih obveza a sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima:

Zamjena za proizvod bez nedostatka
Sniženje cijene kupljenog proizvoda
Raskid ugovora

Zakonom o obveznim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača temelje se prava materijalnog nedostatka.
Ukoliko je materijalni nedostatak nastao nestručnim rukovanjem, održavanjem ili puštanjem u rad prodavatelj ne snosi odgovornost.
Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.

Cijena proizvoda

Cijene istaknute na web stranici www.enduromanijak.eu izražene su u eurima. Uz cijene u eurima, prikazane su i cijene u kunama koje su informativnog karaktera i dobivene su konverzijom prema fiksnom tečaju HNB-a (1 EUR = 7,53450 HRK). Trošak PDV-a je uračunat u cijenu proizvoda. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave iz razloga se isti posebno plaćaju, osim na narudžbe iznad određenog iznosa kada je dostava besplatna, a sve sukladno uvjetima i na način kako je to naznačeno ovim Uvjetima kupnje. Prije potvrde narudžbe odvojeno je iskazana cijena proizvoda, cijena dostave ako je naplatna, cijena PDV-a, te konačna cijena kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu uslugu kupnje. U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

VAŽNO: Svaka kartična transakcija (debitne i kreditne kartice) podložna je provjeri od strane tvrtke Protechnology d.o.o., u trajanju od jednog do tri radna dana.

Dostupnost proizvoda i usluge internetske trgovine

Tvrtka Protechnology d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku iz prodaje povući bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, tvrtka Protechnology d.o.o. kupcu neisporučenog a plaćenog proizvoda, odnosno plaćene usluge, vraća puni iznos novca za one proizvode koji više nisu u ponudi, odnosno za one usluge koje su plaćene, a nisu izvršene, neovisno o razlogu povlačenja proizvoda iz prodaje, odnosno neizvršenja usluge. Također, tvrtka Protechnology d.o.o. zadržava pravo promijeniti, pravovremeno obustaviti ili prekinuti pružanje usluge internetske trgovine.

Jednostrani raskid ugovora

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem e-maila sa podacima:

Slanjem ovog e-maila želim vratiti slijedeće artikle: (navesti koje)

Ime i prezime kupca
Adresa kupca
Broj narudžbe
Broj računa
Datum

Iznad navedene podatke potrebno je ispuniti i poslati na mail adresu: moto@enduromanijak.eu. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, Prodavatelj će dostaviti, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, umanjeno za troškove dostave, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Troškove povrata robe snosi Kupac. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Robu ste nam dužni vratiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu. Robu vratite poštom na dokaziv način na adresu PROTECHNOLOGY D.O.O., Ulica hrvatskih branitelja 3, 10430 SAMOBOR, s naznakom JEDNOSTRANI RASKID. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako ste prije isteka roka od 14 dana poslali pošiljku na našu adresu. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, uništene ili oštećene ambalaže, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u poslovnici prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije, primjerice, montirati, koristiti niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe i ambalaže.
U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora savjesno čuvati robu i ambalažu. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Sve informacije o povratu robe/proizvoda i novca Kupac može dobiti na telefon 095 36 65 650.

Online rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.
To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.
Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.